2020 MANORLANDS PLATE DRAW

 

Round 1 - By 30th June 2020

Q Denholme v Oakworth
R Bingley Congs   v Bye
S Foulridge v Eldwick & Gilstead
T Gargrave v Bye
U Silsden v Barrowford
V Wilsden  v Bye
W Crossflatts v Airedale
X Bradley v Bye
Round 2 - By 31st July 2020
1   v Bingley Congs
2   v Gargrave
3   v Wilsden
4   v Bradley

Semi-Final - 23rd August 2020

5   v  
6   v  

Final 23rd August 2020 at Oakworth CC

    v