OAKWORTH 2nd XI 2018
Rank name average
1 53.42
2 24.33
3 19.90
4 17.58
5 14.89
6 14.75
7 12.33
8 11.71
9 4.75
also    
  66.00
  55.00
  12.33
  12.00
  8.00
  5.67

 

Rank Name Average
1 18.86
2 20.43
3 23.28
4 28.58
5 31.90
6 41.00
also    
  9.00
  16.63
  18.60